แกร่งทั่วแผ่น! กฤษดา VS มังกรหยก | ศึกเพชรยินดี 7 ก.ย. 66