แกร่งอย่างหิน!! เพชรนิรันดร์ VS เชน | ศึกเพชรยินดี 2 ก.พ. 66