แทงจนงอ! เพชรพิมาย VS เพชรจัดสรร | ศึกเพชรยินดี 18 เม.ย. 67