แทงเน้นทุกดอก! ซุปเปอร์บอล VS ก้าวหน้า | ศึกเพชรยินดี 19 ต.ค. 66