แลกศอกแลกเข่า ! ภูผา VS ก้องธรณี | ศึกเพชรยินดี 7 มี.ค. 67