โดนจนยุบ! จ้าวไหมเล็ก VS เบิกฤกษ์ | ศึกเพชรยินดี 19 ต.ค. 66