โหดเกินวัย!! เพชรเรไร VS บุเรงนอง | ศึกเพชรยินดี 26 ม.ค. 66