ใจเกินร้อย! มงคลทรัพย์ VS ก้องโพนทอง | ศึกเพชรยินดี 22 ก.พ. 67