ไหล่หลุดเป็นเหตุ! แทนคุณ VS โอเล่ย์ | ศึกเพชรยินดี 17 ส.ค. 66