ไฮไลท์มวย พร้อมรบ VS เพชรวังหิน | ศึกเพชรยินดี 25/08/65 | มวยเด็ด789

<p>
    <iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/PtJv0ECOeIs" width="100%"></iframe>
</p>