ไฮไลท์มวย เพชรดำ VS ช่อฟ้า | ศึกเพชรยินดี 25/08/65 | มวยฤเด็ด789

<p>
    <iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/XtWjYamlx0U" width="100%"></iframe>
</p>