ไฮไลท์มวย เพชรอนุวัฒน์ น.อนุวัฒน์ยิมส์ VS เพชรเดช ว.สังข์ประไพ | ศึกเพชรยินดี 05/01/66 | มวยเด็ด789

https://youtube.com/watch?v=ZR1coAlO1C8%26t%3D3s