ดักแทงเจ็บๆ ! วันชนะ VS พรทอง | ศึกเพชรยินดี 27 มิ.ย. 67